Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Årsberetning 2017

I det følgende redegøres for de væsentlige dele af menighedsrådets virksomhed i det forløbne kirkeår.

Ny organist / den musikalske front

Anne Odgaard Eyerman tiltrådte stillingen som organist med virkning fra februar. På den musikalske front videreføres traditioner samtidig med, at der er indført flere rytmiske arrangementer - også i forbindelse med kirkelige handlinger. Vi har haft fokus på musikalske oplevelser for menigheden med lokale udøvende sangere/musikere. Det skal nævnes, at Spirekoret i år er vokset fra 7 medlemmer til nu 34 stk. Damekoret er nu omdannet til et blandet kor: Indtil videre har 7 modige mænd meldt sig.

Babysalmesangen, under ledelse af musikpædagog Birgitte Andreasen, er velbesøgt, og vi ser med glæde og tilfredshed på den stigende fødselsrate i sognet.

Til den månedlige morgensang ser vi ofte flere skoleklasser deltage.

Ud over tilbuddet om morgensang bliver kirkens rammer og tilbud flittigt brugt af skolen: KK44s undervisningstilbud, konfirmationsforberedelsen, samarbejdet om 3. årgangs kristendomsundervisning og deltagelse og samarbejde i forbindelse med højtider og om diverse projekter i øvrigt.

Sogneaftner, studiekreds og den årlige sogneudflugt er tiltag, som vi også fortsat vil afholde. Vi forsøger - og det er et af vore mål - at få frivilligheden i kraft af "tovholdere" inden for de mange aktiviteter i og omkring kirken i fokus. Et godt eksempel herpå er strikkeklubben, der fabrikerer dåbsservietter som gave til barnedåb. Strikkeklubben mødes i kirkens krypt en gang om ugen. En anden "græsrodsbevægelse" af frivillige er Fredagsfamilierne: Unge familier startede et ugentligt samvær med udgangspunkt i fællesspisning i Sognehuset for ad denne vej at skabe et kendskab og fællesskab sammen. Dette har af tidsmæssige grunde stået stille i et stykke tid. Vores fremtidige planer er at søsætte et  bredere "Spis - sammen " - projekt, når de fysiske rammer tillader det!

Hjemmesiden

Den er god! Den bliver brugt, og vi har som et mål at gøre den endnu bedre. Opdatering, orientering om kommende arrangementer og "efterbehandling" af disse i form af billedmateriale og tekst vil vi gerne have endnu mere fokus på fremover. Et af tiltagene vil kunne opleves inden længe, da vi har bestilt en fotoserie af kirken og omgivelserne.

Renovering af Sognehuset

I eftersommeren gik vi i gang med en tiltrængt renovering af Sognehuset. Siden bygningen blev opført primo 1970`erne, er der slitage, ændrede behov  og tiltrængte moderniseringer, der har været årsag til istandsættelsen. Vi forventer en udgift på ca. 2,5 mio. kr. Ombygningen vil være færdig inden kalenderårets udløb.

Lønudgifterne har i dette år udgjort en væsentlig større andel af vores budget end beregnet. Det betyder, at vi går ud med et mindre underskud. Vi  forventer ikke større afvigelser for det kommende års budget, og vil derfor  bestræbe os på at kunne afholde arrangementer som ovenfor beskrevet inden for den givne økonomiske ramme.

Inger Christensen