Til efteråret er der valg til menighedsrådet. Valget er denne gang særlig vigtigt, da 5 af rådets nuværende 7 medlemmer udtræder. Samtidig betyder en stigning i antal folkekirkemedlemmer i Virklund sogn, at antallet af poster i menighedsrådet skal øges til 8. Således skal der altså findes 6 nye medlemmer.

Det har været menighedsrådet ambition at holde en række uforpligtende "samtalemøder" om menighedsrådets arbejde i løbet af dette forår. Det har vi dog måttet opgive med henvisning Covid-19-restriktionerne. Men møderne vil blive genoptaget, så snart omstændighederne tillader det. Formålet med dem er at tale om, hvordan et menighedsråd kan konstitueres, hvilke opgaver arbejdet indebærer, og hvordan såvel arbejdet som møderne kan organiseres.

Desuden bliver der afholdt to lovpligtige møder frem mod selve valgdagen:

  • Orienteringsmøde tirsdag den 9. juni kl. 19:30 i sognehuset.
  • Valgforsamling og opstillingsmøde den 15. september kl. 19:30.
  • Valgdag: tirsdag den 17. november kl. 19:30

Datoerne er fastsat af Kirkeministeriet. Der tages forbehold for ændringer af tidspunkt på dagen.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/