Til efteråret er der valg til menighedsrådet. Valget er denne gang særlig vigtigt, da 5 af rådets nuværende 7 medlemmer udtræder. Samtidig betyder en stigning i antal folkekirkemedlemmer i Virklund sogn, at antallet af poster i menighedsrådet skal øges til 8. Således skal der altså findes 6 nye medlemmer.

På det årlige menighedsmøde 20. november 2019 indledte det nuværende menighedsråd en uforpligtende samtale om menighedsrådsarbejdet i håb om, at det giver nogen lyst til at stille op, og at vi i Virklund, ved fælles hjælp, kan finde og motivere nogle gode kandidater.

Det vil i løbet af foråret blive afholdt mindst ét ”samtalemøde”, hvor man kan høre om menighedsrådets arbejde, hvordan rådet kan konstitueres, og hvordan arbejdet kan organiseres, så det kan tilpasses en travl hverdag med job og familie. Desuden bliver der afholdt to lovpligtige møder frem mod selve valgdagen:

  • Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19:30.
  • Valgforsamling og opstillingsmøde den 15. september kl. 19:30.
  • Valgdag: tirsdag den 17. november kl. 19:30

NB: Datoerne er fastsat af Kirkeministeriet. Der tages forbehold for ændringer af tidspunkt på dagen.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/