Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Årsrapport 2020

Menighedsrådets opgaver:

Sørge for gode vilkår for evangeliets forkyndelse

ansvar for de kirkelige og administrative anliggender.

I det følgende vil jeg redegøre for nogle af de væsentlige dele af menighedsrådets virksomhed over de sidste fire år.

Rammerne er at vi har afholdt ordinært møde en gang månedligt. Så har der været nedsat faste udvalg - f.ex. aktivitetsudvalg og ad hoc udvalg, der har afholdt møder internt. Der har været møder og kurser ud af huset. Her tænker jeg først og fremmest med møder med provstiet eller udvalg derfra. Budgetudvalgsmøder og formandsmøder sammen med formænd fra de ca. 25 andre sogne, der residerer under provstiet. Møder, hvor der typisk udveksles erfaringer, ideer og vedkommende problemstillinger.

Vi er som menighedsråd arbejdsgivere for de ansatte ved kirken. Samarbejdet  med kirkens medarbejdere sætter vi højt. Den daglige drift får vi et ganske godt billede af, da vores graver , som repræsentant for medarbejderne, deltager i langt de fleste af menighedsrådsmøderne. Netop på medarbejderområdet har vi  i vores regeringstid fået arbejdsbeskrivelserne på plads og på tryk. Så medarbejder såvel som arbejdsgiver er klar på krav og forventninger. MUS samtaler er ligeledes et krav som vi opfylder idet vores kontaktperson gennemfører disse lovmæssigt hvert år.

Sognet ekspanderer. Det betyder flere medlemmer i folkekirken, hvilket igen betyder en  plads mere i det kommende menighedsråd. Endvidere har det betydet, at vi har fået tildelt en 25% præst. Jacob og Charlotte Rune Nissen er nu fælles om at dele gudstjenesterne og  vore sorger og glæder i øvrigt.

Vores økonomi har det godt nu. Der er hverken feber eller ondt i halsen længere. Vi fik i 2016/17 røde tal på bundlinien efter en gennemgribende ombygning af sognehuset. Vi fik meget for de penge, vi ikke havde og det glæder os stadig og dagligt. Sognehuset  danner rammen om så mange aktiviteter og det summer af aktiviteter hele ugen ligesom det ofte bliver udlejet til arrangementer i forbindelser med kirkelige handlinger. Vi har brugt penge på afvikling af de mange og trætte fyrretræer ud mod Vesterlundvej, og til gengæld har vi fået plantet unge, nye friske bøgetræer, der nu har udviklet sig til et pænt og imødekommende bøgepur. Det nyeste tiltag er renoveringen af kirkebænkene, som har været langt omkring. En tur i Horsens og i Hornsyld har gjort, at de nu står som da kirken blev indviet for 26 år siden.  Lige om lidt kommer der også nye møbler til konfirmandstuen og lige om lidt bliver der også foretaget en omstrukturering af kirkegården, således at der bliver flere muligheder for kistebegravelsespladser.  Menighedsrådet har også i den forløbne periode fået fældet træer op mod Digevangsvej, så området nu står mere åbent og lyst. Præstegården og præstegårdshaven har vi løbende ajourført med de ændringer, reparationer og vedligeholdelsesudgifter det nu medfører.  - Det var de store områder! Vi har selvfølgelig også diverse adhoc opgaver, som er blevet løst og taget hånd om, men I vil vel også gerne høre om mere af vores virke.

Lidt om aktiviteterne:  

I og omkring kirken er der afholdt mange og meget forskellige aktiviteter. Der er blevet afholdt forskellige typer koncerter. Nogle med professionelle kunstnere, andre med lokale musikere og vore lokale Virklundkor har optrådt ved forskellige lejligheder. Et medlemstal på ca. 40 sanger blandt de voksne og de samme for børne - og spirekor taler vel for sig selv.  

Ud over den musikalske del danner  kirken også ramme om:

Nørkleklub, fælles morgensang, babysalmesang, pensionistforeningens ugentlige træf, samarbejde med skolen, konfirmationsforberedelse, fællessang og - spisning i præstegårdshaven, gudstjeneste ved byfester ,Spejderne og BUSK- gudstjenesterne, hvor de endda har vovet at overnatte i kirkerummet! Fællesspisning.

Sogneaftner og studieaftner har vi også haft. Vi har været i Nordkorea med Jesper Grønkjær, Sorg og sorgbearbejdelse ved Anette Kortegaard m m. Der har hvert år også været en sogneudflugt, som menighedsrådet også arrangerer. Sidst var vi i Trpitz ved Varde og så det forholdsvis nyrenoverede bunkermuseum.  Vi har måttet aflyse Søren Ryge, der skulle have fortalt om sit liv i Grænselandet ligesom sogneudflugten til bl.a. Dybbøl mølle måtte aflyses. Sådan er der så meget.