Seneste Corona-nyt

Opdateret 23. september

Under iagttagelse af myndighedernes nugældende anvisninger kan vi tillade max. 50 personer i kirken.

Dåb holdes ved en særlig dåbshandling efter en gudstjeneste. Dåben aftales med den præst, der har gudstjenesten på den søndag, hvor man ønsker dåb. Alternativt kan man tilmelde sig en særlig dåbsdag lørdag den 21. november ved at kontakte sognepræst Jacob Joensen.

Det er muligt at booke sognehuset til f.eks. en mindehøjtidelighed. Her kan vi højst give angang til 50 personer. Lejere vil desuden blive pålagt et ekstra rengøringsgebyr på 500 kr.


Menighedsrådsvalg

Der er på Valgforsamlingen den 13. september 2020 valgt nyt Menighedsråd ved Virklund Kirke. Der skulle vælges 8 medlemmer til Menighedsrådet, hvilket er et medlem mere end det nuværende Menighedsråd består af. Det skyldes, at Virklund Sogn siden sidste valgt har rundet de 3.000 sjæle, hvilket altså udløser et Menighedsråd på 8 medlemmer. Der var genvalg til de to fra det hidtidige Menighedsråd der genopstillede, nemlig Jens Grøn og Anders Kaysen, mens seks dedikerede og engagerede nye medlemmer blev valgt. Menighedsrådet vil således fra 1. søndag i advent og de kommende 4 år bestå af:

 

Anders Kaysen

Anne Marie Haubro Raalskov

Charlotte Vastrup Just

Jane Bjerregaard Lauridsen

Jens Grøn

Jens Houe Thomsen

Jørgen Peter Toft Bundgaard

Maria Lykkebjerg Ruth

 

Som suppleanter blev valgt:

Anders Lykkebjerg Ruth

Jesper Saustrup Raalskov

Lars Møller Lauridsen

 

Der er fortsat mulighed for at opstille andre kandidater. Hvis der er nogen der ønsker at opstille skal man senest den 13. oktober 2020 indlevere en kandidatliste, underskrevet af såvel kandidaterne samt 8 stillere, til enten Menighedsrådsformand Inger Christensen (tlf. 5094 1524) eller formand for valgbestyrelsen Anders Kaysen (tlf. 2293 1956). Se evt. mere om formalia på Menighedsrådsvalg.dk. eller ring.

Modtager vi en kandidatliste skal der afholdes afstemningsvalg den 17. november.


Ludwig van Beethoven 250 år

Koncert d. 25. oktober kl 15.00. Fri entré

I anledning af 250 året for Ludwig van Beethovens fødsel afholdes en koncert med 3 betydningsfulde værker af Beethoven i Virklund kirke.

Koncerten er en del af KK44 festivalens program, som i år har temaet "Grænseland". Man møder grænser på 2 måder hos Beethoven: Efterhånden blev han tunghør, endte med at blive totalt døv. Men denne grænse forhindrede ikke Beethoven i at komponere store værker!

I hans musik blev hidtidige grænser for at komponere sprængt. Det fremgår bl.a. af at hans sidste strygekvartetter blev kaldt ”de gale”, p.gr.a. deres uvante tonesprog.

Koncertens 3 værker falder indenfor periodens normale skrivemåde, den wienerklassiske:

  1. Sonate for violin og klaver, c-moll
  2. Sonate for cello og klaver, A-dur
  3. Trio for violin, cello og klaver, kaldet ”Geistertrio”

Medvirkende: Jens Grøn, violin – Anders Grøn, cello - Jørgen Hald Nielsen, klaver


Morgensang 

onsdag den 28. oktober kl 9.00

v/ Anne Odgård og Helle Erdmann Frantzen

Vi synger fra højskolesangbogen og hører en fortælling.

Bagefter er der mulighed for sammen at nyde en kop kaffe og et rundskykke i sognehuset.

Det er gratis at deltage i morgensangen. Kaffen koster 10 kr


Morgensang for de små

Fredag den 30. oktober kl 9.30

For dagplejebørn, vuggestuebørn samt børn, babyer og forældre på barsel.

Vi skal synge sammen, høre rim og remser, høre en fortælling og lytte til klavermusik


Traditioner ved kirken

Se her, hvilke fast tilbagevendende arrangementer vi har på programmet, og kryds dagene af i kalenderen.