Leje af sognehus

Sognehuset er kirkens forsamlingshus med samlingssal, mødelokale og konfirmandstue. Det er også personalets og menighedsrådets administrationsbygning med organistens og gravernes kontor, arkiver, depoter og værksteder. Kirkekontoret og præstens kontor ligger i præsteboligen.

Sognehuset udlejes til private arrangementer i forbindelse med kirkelige handlinger, f.eks. bryllupsreception, dåbsfest eller mindehøjtidelighed. Der er bordplads og service til 80 gæster. Prisen er 1.000 kr. pr. dag, og huset afleveres opryddet og rengjort. For reservation, kontakt graver Kim Nedergaard på tlf. 21 73 15 10 (træffes ikke mandag). 

Sognehuset

Historie

Sognehuset blev bygget i 1978 som første del af et firelænget kompleks, hvor det skulle udgøre den sydlige længe. Længerne i øst og vest skulle være kontorfløj og præstebolig, og den nordlige, som skulle bygges ind i den meget skrånende grund, skulle være kirke. Indtil byggeriet kunne videreføres, skulle sognehuset fungere som kirke, hvad det gjorde, indtil den nuværende kirke stod færdig i 1994.

Som man ser, når man betragter kirken, blev den oprindelige plan aldrig gennemført. Det skyldes, at det menighedsråd, der blev valgt i 1984, valgte en ny arkitekt til at færdiggøre kirkeprojektet. Valget faldt på Johannes og Inger Exner, som ikke ønskede at færdiggøre det planlagte byggeri, men i stedet tegnede en helt ny kirke og gav den en anden placering. Da kirken stod færdig, blev sognehuset taget i brug i sin oprindelige funktion.

Med udgangen af 2017 undergik huset en omfattende ombygning med henblik på at føre det op til moderne standard og sikre, at det møder de krav, som aktiviteterne i huset stiller. Ombygningen omfattede blandt andet fornyelse, forbedring og udbygning af køkken- og toiletforhold, indretning af nye kontorer og istandsættelse af konfirmandstuen. Sideløbende iværksatte menighedsrådet en ændring af arealerne omkring sognehuset, blandt med en ny beplantning omkring parkeringspladserne og et mindre, parklignende afsnit med en bænk.