Hvorfor kirkekontoret og præsten?

I Danmark er det af historiske grunde folkekirken, som forestår den primære personregistrering. Det betyder, at folkekirken registrerer fødsler, navngivning, navneændringer og dødsfald, og at henvendelser om det skal rettes til det lokale kirkekontor.

Derudover foretager kirkekontorerne al registrering i forbindelse med kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielse i kirken, konfirmation og begravelse, tillige med en række andre registreringer, som angår medlemmer af folkekirken, f.eks. sognebåndsløsning.

I Virklund foretages registreringerne hovedsageligt af kirkens sekretær, men altid under den såkaldt kirkebogsførende præsts ansvar. Da Virklund sogn kun har én præst ansat, er han også kirkebogsfører.

I menuen til venstre kan du vælge den information, du har brug for.

Præstens kontor ligger på Adressen: Vesterlundvej 34B, 8600 Silkeborg.

Kordegnen kan træffes efter aftale på tlf.:  51 64 92 94 eller mail mavs@km.dk

Kirkekontoret

Hvem, hvad, hvor

Henvendelser vedrørende navneændring, attester og medlemskab af folkekirken rettes til kirkekontoret.

Henvendelser vedørende dåb, begravelse, vielse, konfirmation, gudstjenester og forkyndelse i øvrigt rettes til præst Jacob Joensen.

Henvendelser vedrørende kirkegården, gravsteder, kirken, sognehuset og kirkens arealer rettes til graver Kim Nedergaard på tlf. 21731510. mail: kim.virklund@gmail.com

Øvrige henvendelser rettes til menighedsrådsformand Anders Kaysen på mail: anders-kaysen@gmail.com