ved dødsfald og begravelse

Ved dødsfald skal den afdødes pårørende anmode den såkaldte begravelsesmyndighed, som i Virklund er sognepræsten, om begravelse eller bisættelse (brænding) snarest muligt efter dødsfaldet. Det gælder, uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Anmodningen kan foretages elektronisk på www.borger.dk. Som pårørende kan du/I også kontakte en af præsterne, kordegnen eller en bedemand, som kan hjælpe med at udfylde papirerne.

OBS:  Den originale lægelige dødsattest skal vedlægges. Derudover kan afdødes dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest vedlægges.

Når begravelsen/bisættelsen skal afvikles, kan du/I som pårørende vælge selv at arrangere den eller lade en bedemand sørge for det. Præsten står alene for den kirkelige handling; det vil sige, at det, der skal aftales med præsten, begrænser sig til et tidspunkt for begravelsen/bisættelsen og en forudgående samtale med henblik på at give præsten indhold til sin prædiken. Ønsker du/I selv at sørge for det praktiske, kan præsten højst vejlede.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken:

Kun medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, så hvis afdøde ikke var medlem, har præsten ikke pligt til at medvirke ved begravelsen/bisættelsen og er fri til at sige nej, hvis du/I som pårørende forespørger om muligheden. Det kan være af respekt for den afdødes beslutning, idet præsten må antage, at vedkommende har meldt sig ud af folkekirken, fordi vedkommende ikke bekender sig til den evangelisk-lutherske tro, herunder bl.a. begravelsesritualets ord om opstandelse. Præsten kan dog gøre en undtagelse, hvis du/I som pårørende hævder, at afdøde trods sit manglende medlemskab faktisk ønskede en kirkelig handling. I det tilfælde vurderer og afgør præsten, om han på det givne grundlag vil forestå begravelsen/bisættelsen.

Hvis præsten siger nej, står hverken kirken eller dens personale til rådighed til en privat højtidelighed. Derfor anbefales det at kontakte en bedemand, som kan hjælpe med det praktiske og administrative arbejde, og som kan sætte dig/jer i forbindelse med et kapel.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte præsten eller kordegnen