når man vil konfirmeres

For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmandforberedelse. Hvis man er i tvivl, om man vil konfirmeres, kan man følge konfirmationsforberedelsen og senere beslutte, om man vil konfirmeres eller ej. Det gælder også, hvis man ikke er døbt. Ønsker man i det tilfælde at blive konfirmeret, skal man døbes først.

Konfirmationsforberedelsen:

Konfirmationsforberedelsen forløber fra efteråret i 7. skoleår og indtil selve konfirmationerne i foråret året efter. Konfirmanderne "går til præst" hver torsdag morgen fra kl. 8 til 9.30. Det foregår i sognehusets lokaler og i kirken.

Begyndelsestidspunktet annonceres på Aula via skolen sammen med en henvisning til den digitale tilmelding. I den forbindelse bliver alle konfirmander og deres forældre også indbudt til et orienteringsmøde, hvor formålet med og programmet for konfirmationsforberedelsen og selve konfirmationen bliver gennemgået.

Sognepræst Jacob Joensen er ansvarlig for både konfirmationsforberedelsen og selve konfirmationen, men kirke- og kulturmedarbejder Helle Erdmann Frantzen medvirker også som underviser i konfirmationsforberedelsen.

Praktiske oplysninger om konfirmationsforberedelsen:

  • Hvis man er døbt i udlandet, skal man fremvise dåbsattest i forbindelse med tilmeldingen.
  • Konfirmationsforberedelsen finder sted torsdage fra kl. 08.00 til 09.30.
  • A- og B-klassen følger konfirmationsforberedelsen sammen.
  • Konfirmationsforberedelsen varetages af præsten og kirkens kirke- og kulturmedarbejder i samarbejde med organist og kirkegårdsleder.

Praktiske oplysninger om selve konfirmationen:

  • A-klassen konfirmeres om fredagen (Bededag), og B-klassen konfirmeres om lørdagen. Der holdes to konfirmationsgudstjenester begge dage, kl. 09.30 og kl. 11.00. Hver gudstjeneste varer ca. 45 minutter.
  • Der kan højst være 14 konfirmander på hvert hold. Der er reserveret en særlig plads i kirkens midtergang til hver konfirmand, og dertil er der reserveret 6 pladser pr. konfirmand ud for konfirmandens plads. Hertil kan hver konfirmand invitere yderligere 4 gæster, som må finde plads i kirken jf. først til mølle-princippet. Hver konfirmand kan altså invitere i alt 10 gæster (inkl. forældre/nærmeste familie) med i kirken.
  • Fotografering og videooptagelse under gudstjenesten frabedes. Det vil være muligt at tage billeder efter gudstjenesterne, ligesom kirken hyrer en fotograf, som tager et klassebillede i pausen mellem de to gudstjenester.
  • Evt. praktiske oplysninger herudover bliver givet undervejs i forløbet.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte præsten eller kordegnen.

Konfirmationer i fremtiden:

I 2024, ’25 og ’26 afholdes konfirmationerne således:

  • 2024: B-klassen: lørdag d. 27/4. A-klassen: søndag d. 28/4. NB: Hvis nogen fra A-klassen stadig ønsker konfirmation fredag den 26/4, giver jeg mulighed for dette.
  • 2025: B-klassen: lørdag d. 17/5. A-klassen: søndag d. 18/5
  • 2026: B-klassen: lørdag d. 2/5. A-klassen: søndag d. 3/5

OBS:

  • Konfirmation om fredagen (den oprindelige St. Bededag) bliver muligt i 2024.
  • De klasser, som ved begyndelsen af 7. årgang ændres fra at hedde A og B til X og Y, vil fortsat blive konfirmeret som A og B, som konfirmanderne altså går i frem til 6. klasse. Dette af hensyn til allerede bookede festlokaler.
  • Datoerne for konfirmationer i 2027 og frem er endnu ikke fastlagt. Virklund skole står foran en gradvis udvidelse til tre spor, hvilket får betydning for, hvor mange konfirmtionsgudstjenester der skal holdes. Derfor har præster, personale og menighedsråd indledt en drøftelse af, hvilke datoer der passer bedst i forhold til kirkens øvrige aktiviteter.