Kirkens ansatte

Graver og kirketjener

Kim Nedergaard

Kim Nedergaard

Tlf: 21 73 15 10 (mandag er fridag)

kim.virklund@gmail.com 

 

Gravermedhjælper, kirketjener og kirkesanger

Ole Malling

Ole Malling

 

Kirkemusiker og korleder

Anne Odgård Eyermann

Tlf.: 51 92 42 96 (mandag er fridag)

anneodgaard@eyermann.dk 

 

Kirkesanger

Bente Sønderbo

bente.sonderbo@gmail.com 

Kirke- og kulturmedarbejder

Helle Erdmann Frantzen

 

tlf: 22 51 89 56

helleerdmannfrantzen@gmail.com 

 

Musikpædagog, leder af babysalmesang

Birgitte Stenhøj Andresen

 

Birgitte Stenhøj Andresen

Marianne Sehested

tlf.: 51 64 92 94

 

Hvem, hvad, hvor

Henvendelser vedrørende navneændring, attester og medlemskab af folkekirken rettes til kirkekontoret.

Henvendelser vedørende dåb, begravelse, vielse, konfirmation, gudstjenester og forkyndelse i øvrigt rettes til præst Jacob Joensen.

Henvendelser vedrørende kirkegården, gravsteder, kirken, sognehuset og kirkens arealer rettes til graver Kim Nedergaard på tlf. 21731510. mail: kim.virklund@gmail.com

Øvrige henvendelser rettes til menighedsrådsformand Anders Kaysen på mail: anders-kaysen@gmail.com