når man skal skal giftes

Hvis I som par gerne vil giftes, kan det foregå ved en vielse i kirken eller på rådhuset (borgerlig vielse). For at blive viet i kirken, skal mindst én af jer være medlem af folkekirken, da det er medlemsskabet, som giver ret til kirkelig betjening.

Hvis I ønsker vielse i kirken, skal I kontakte en af præsterne for at aftale et tidspunkt dels for vielsen, dels for en samtale med præsten som forberedelse på vielsen og selve bryllupsgudstjenesten.

Forud for vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring og rekvirere en såkaldt prøvelsesattest. Begge dele kan tidligst rekvireres fire måneder før vielsen og bestilles på www.borger.dk (kræver NemID). Det er vigtigt, at I afleverer prøvelsesattesten til kirkekontoret eller præsten i papirform, da den er selve forudsætningen for, at præsten må vie jer.

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med vielsen, skal I kontakte kordegnen, som hjælper med videre oplysning og vejledning.

Særlige forhold:

    • Vielse  udendørs:

I har mulighed for at blive viet et sted i sognet uden for kirken, såfremt præsten siger ja. Præsten afgør altså selv, om han vil foretage en udendørs vielse, og har ret til at sige nej. Hvis præsten siger nej, kan I blive viet af en præst fra et andet sogn (se nedenfor).

    • Vielse ved en præst fra et andet sogn:

I har mulighed for at blive viet i Virklund Kirke af en præst udefra. Det kræver, at den pågældende præst kontakter Virklunds præst, som skal give vedkommende tilladelse til at benytte kirken. Det samme gælder, hvis I ønsker at blive viet udendørs et sted i sognet.

    • Vielse af par af samme køn:

Et bryllup for par af samme køn eller en kirkelig velsignelse af et registreret partnerskab foregår næsten som henholdsvis et bryllup og en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab for en mand og en kvinde, dog med forskelle i de læsninger, der bliver brugt.

I tilfælde af spørgsmål kan I kontakte præsten eller kordegnen