Virklund menighedsråd

Vision:

"Vi vil vise, at Virklund Kirke er det åbne sted for kristendommens levende budskab".

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, men ved drøftelse af personfølsomme sager, som sorterer under medlemmernes tavshedspligt, vil gæster blive bedt om at forlade mødet. Møderne afholdes i sognehusets mødelokale, og mødekalenderen findes under fanen "Menighedsrådsmøder" (til venstre), i aktivitetskalenderen på hjemmesidens forside og i Den Lokale Avis.

Henvendelser rettes til formanden (se nedenfor). Ønsker du at sende sikker post, dvs. post med personfølsomme oplysninger, så  klik her.

Formand

Anders Kaysen

anders.kaysen@gmail.com

Tlf.: 22 93 19 56

Næstformand

 

Maria Lykkebjerg Ruth

Kontaktperson

Jane Bjerregaard Lauridsen

 

Kirkeværge

Jørgen Toft Bundgaard

Sekretær

Anne Marie Haubro Raalskov

Kasserer

Jens Houe Thomsen 

Menige medlemmer

 

Charlotte Vastrup Just

Jens Grøn

Suppleanter

Jesper Saustrup Raalskov

Lars Møller Lauridsen

Anders Lykkebjerg Ruth

Præster

 

Majbritt Kjærsgaard Roulund 

 

Jacob Bech Joensen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem, hvad, hvor

Henvendelser vedrørende navneændring, attester og medlemskab af folkekirken rettes til kirkekontoret.

Henvendelser vedørende dåb, begravelse, vielse, konfirmation, gudstjenester og forkyndelse i øvrigt rettes til præst Jacob Joensen.

Henvendelser vedrørende kirkegården, gravsteder, kirken, sognehuset og kirkens arealer rettes til graver Kim Nedergaard på tlf. 21731510. mail: kim.virklund@gmail.com

Øvrige henvendelser rettes til menighedsrådsformand Anders Kaysen på mail: anders-kaysen@gmail.com