hvis man vil meldes ud af folkekirken

Hvis du ønsker at blive meldt ud af folkekirken, skal det ske ved skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende præst eller kordegnen i dit bopælssogn, eller ved at du personligt møder op hos den kirkebogsførende præst, Vesterlundvej 34B i Virklund.

Når du er meldt ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelig betjening. Du kan f.eks. kun blive viet i folkekirken, hvis din partner er medlem, og præsten har ikke pligt til at medvirke ved din bisættelse.

Hele Kirkeministeriets vejledning kan læses her: Kirkeministeriet.

Vis hensyn til de efterladte:

Når du melder dig ud af folkekirken, bør du orientere dine nærmeste pårørende, så de ved det, hvis/når du afgår ved døden. Ofte overrasker det nemlig pårørende til personer, som ikke er medlem af folkekirken, at præsten ikke har pligt til at medvirke ved bisættelsen, og at kirken hverken arrangerer den eller står til rådighed til en privat højtidelighed.

Det er et stort arbejde at arrangere en bisættelse, så det kan være en lettelse for dine pårørende, hvis de kender dine overvejelser over eller beslutning om, hvordan bisættelsen skal foregå.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte den kirkebogsførende præst eller kordegnen.