når man er blevet forældre

Når I bliver forældre, sørger den jordemoder, der har taget imod jeres barn, for, at fødslen bliver anmeldt og registreret. Hvis der ikke har medvirket en jordemoder, skal I selv sørge for dette ved at følge vejledningen om fødselsregistrering på borger.dk.

Når anmeldelsen og registreringen er foretaget, skal det fastslås, hvem faren til barnet er (faderskab). Hvis I som forældre er gift, sker det automatisk. Hvis I ikke er gift, skal I inden for 14 dage efter fødslen udfylde en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring. Det sker digitalt, og den findes på www.borger.dk (kræver NemID).

OBS: Hvis denne 14-dages frist ikke bliver overholdt, overgår sagen til Statsforvaltningen, som afgør den. Er der tale om medmoderskab, går sagen direkte til Statsforvaltningen.

  • Fader- og medmoderskab betyder blandt andet, at:
  • faren/medmoren har pligt til at forsørge barnet,
  • faren/medmoren kan få samvær med barnet,
  • faren/medmoren kan få del i forældremyndigheden,
  • barnet kan få farens/medmorens efternavn,
  • barnet og faren/medmoren har arveret efter hinanden,
  • barnet kan få samme indfødsret som faren/medmoren, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte præsten eller kordegnen.