ved barnedåb og voksendåb

Hvis du ønsker at få dit barn døbt eller selv blive døbt, skal du aftale dette med kirkens sekretær, Marianne. Herefter bliver du kontaktet af den præst, som skal forestå dåben, med henblik på en samtale.

Både barnedåb og voksendåb finder som regel sted under søndagsgudstjenesten (højmessen), men fire gange om året holder vi også en særlig dåbslørdag for dem, som måtte ønske dåb en lørdag. Tidspunkterne for disse annonceres på hjemmesidens forside og på Facebook.

Ved barnedåb (børn op til 18 år) udfyldes denne formular med de oplysninger, der skal bruges til dåbsattesten, og for at dåben kan registreres i kirkebogen. Alle, der bliver døbt i folkekirken, bliver medlem af den og får dermed ret til kirkelig betjening ved deres lokale kirkes præst(er), gravsted på kirkens kirkegård og opstillings- og stemmeret ved menighedsrådsvalg. Den kirkelige betjening omfatter alle kirkelige handlinger og sjælesorg, dvs. samtaler med præsten.

Vær opmærksom på, at:

    • … når et barn bliver døbt inden for 6 måneder efter sin fødsel, kan navngivning af barnet ske ved dåb, men dåb er ikke en forudsætning for navngivning. Navngivning kan foretages digitalt på www.borger.dk.
    • … alle faddere skal være døbt med en kristen dåb. Hvis forældrene bliver indskrevet som faddere, skal der yderligere være mindst to faddere. Den, der bærer barnet, bliver indskrevet som fadder, også hvis det er den ene forælder.

Ved voksendåb 

Voksendåb kalder man det, når der er tale om dåb af personer, som kan svare for sig selv, dvs. større børn og voksne. Ved voksendåb bedes man sende følgende oplysninger til kirkens sekretær, Marianne:

    • Sit fulde navn og fødselsdato (ikke CPR-nr.)
    • Sine adresse- og kontaktoplysninger (mail + tlf.)
    • Navne og adresser på min. 2, max. 5 vidner. NB:fødselsdatoer/CPR-nr. skal ikke angives.

I tilfælde af spørgsmål kan I kontakte en af præsterne eller kordegnen.