Morgensang for de små

Sang, fortælling, sangleg og musik for de mindste. Alle private og kommunale dagplejere, vuggestuer og hjemmegående forældre med børn i alderen 1-3 år er velkomne.

Vi skal...

    • synge sammen,
    • høre rim og remser,
    • og lytte til klavermusik.

Sangen ledes af kirke- og kulturmedarbejder Helle Erdmann Frantzen i samarbejde med pædagog og kirkesanger Bente Stenholt Rasmussen og kirkemusiker Anne Odgård.

Tilmelding er ikke nødvendig.

 

 

Kirke synger

   Morgensang for de små