hvis man vil meldes ind i folkekirken

Der er kun én måde til at blive medlem af folkekirken, nemlig ved at blive døbt. Hvis du har været medlem af folkekirken, men har meldt dig ud, kan du blive genindmeldt ved skriftlig henvendelse til præsten.

Hvis du er døbt med en anden kristen dåb end den evangelisk-lutherske, som foretages i folkekirken – hvis du f.eks. er døbt i den katolske kirke – kan du anmode om at blive optaget som medlem ved at henvende dig til en præst i folkekirken (ikke nødvendigvis den lokale præst). Så vil præsten på baggrund af anmodningen vurdere, om du kan blive optaget.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte en af præsterne eller kordegnen.