hvis man vil løse sognebånd

Et sognebånd betegner et folkekirkemedlems tilknytning til sit bopælssogn eller til en præst i et andet sogn end bopælssognet. Det er nemlig muligt løse båndet til sit bopælssogn, såkaldt sognebåndsløsning. Det betyder, at man tilslutter sig en anden præst end sin lokale, ikke et andet sogn og dets kirke, og at båndet til denne præst bliver bevaret, selvom vedkommende skifter embede. Hvis vedkommende helt stopper som præst, f.eks. ved sin pensionering, bliver man automatisk bundet til sit bopælssogn igen.

Ønsker du at løse sognebånd, skal du være opmærksom på følgende forhold:

    • Du kan søge om sognebåndsløsning ved at henvende dig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til, hvorefter denne varetager det nødvendige administrative arbejde.
    • Som sognebåndsløser skal du underrette den præst, du har løst sognebånd til, hvis du flytter bopæl.
    • Du kan ophæve sognebåndsløsningen ved at henvende sig skriftligt til den præst, du har løst sognebånd til.
    • Som sognebåndsløser har du ikke ret til gravsted på kirkegården ved den kirke, hvor den præst, du har løst sognebånd til, har embede. Du bevarer imidlertid retten til et gravsted i Virklund sogn.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte præsternekordegnen eller den præst, du ønsker at løse sognebånd til.