Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentligemen ved behandling af emner belagt med tavshedspligt, f.eks. personfølsomme spørgsmål, vil gæster blive bedt om at forlade mødet. Dagsorden og referat kan hentes via menuen i venstre side.

Menighedsrådet i Virklund sogn har ti medlemmer, hvoraf otte er valgt, og to er Virklunds præster. Præsterne i et sogn er altid obligatoriske medlemmer af menighedsrådet. Se en præsentation af menighedsrådet her.

Menighedsrådsmedlemmer vælges ved et demokratisk valg og sidder i fire år ad gangen. Næste menighedsrådsvalg finder sted i 2024.

Mødekalender 2024

Alle møder foregår i sognehuset og begynder kl 19.00

Datoerne er:

10.01

13.03

10.04

08.05

12.06

14.08

11.09

09.10

13.11 

   Menighedsrådsmøder