Sang, fortælling, sangleg og musik for de mindste. Alle private og kommunale dagplejere, vuggestuer og hjemmegående forældre med børn i alderen 1-3 år er velkomne.

Vi skal...

  • synge sammen fra De små synger,
  • høre rim og remser,
  • høre en fortælling,
  • og lytte til klavermusik.

Sangen ledes af kirke- og kulturmedarbejder Helle Erdmann Frantzen i samarbejde med organist Anne Odgård. Tilmelding er ikke nødvendig.