Opdateret 9/7 2020

Studiekredsen begynder igen 12. august med emnet: kristendommens indvirkning på dansk kultur. Læsestoffet vil bestå af tekster fra Det Nye Testamente og af bl.a. Johannes Sløk, K.E. Løgstrup og Karen Blixen.

Studiekredsen er et fællesskab for alle, der har lyst til at samles om den fælles læsning af litteratur med teologisk og filosofisk tilsnit. Den ledes af sognepræst Jacob Joensen, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med.

Vi mødes 8 gange, hver gang i sognehusets mødelokale og hver gang kl. 20. Den sidste gang er der foredrag, og det vil være åbent for alle interesserede.

Gå til tilmelding.


Programmet er under udarbejdelse, men datoerne ligger fast. Pr. 28/4 ser det således ud:

  • 12/8: Velkomst og introduktion. Oplæg ved sognepræst Jacob Joensen
  • 26/8
  • 9/9
  • 23/9
  • 7/10
  • 28/10
  • 11/11
  • 25/11: Afslutning og foredrag ved lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, David Bugge. Se omtale nedenfor.

Bemærk, at mødegangene skifter fra ulige til lige uger mellem 7. og 28. oktober. Det er for at gå uden om efterårsferien i uge 42 og bevare to ugers mellemrum. 


Foredrag 25. november

 

Ordet blev kød - bibel og fortælling
I en let tilgængelig form viser foredraget, hvordan bibelen på forskellige måder lever videre i moderne skønlitteratur, hvorved der opstår et frugtbart - til tider spændingsfyldt - forhold mellem de to. På denne baggrund stilles der skarpt på Karen Blixens højst originale brug af det bibelske fortællestof. Og endelig giver foredraget et udblik til, hvordan menneskelivet kan betragtes som en fortælling - hvor der er en verden til forskel på, hvem fortælleren er.

 

 

David Bugge er lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og teologi.