Menighedsrådet holder møde den første torsdag i hver måned kl. 19.30 i sognehusets mødelokale. Alle menighedsrådsmøder er offentlige*, og dagsorden og referat kan hentes via menuen i venstre side.

Menighedsrådet i Virklund sogn har otte medlemmer, hvoraf syv er valgt, og det ottende er præsten. Præsten eller præsterne i et sogn er altid obligatoriske medlemmer af menighedsrådet. Du finder en præsentation af menighedsrådet i Virklund her.

Menighedsrådsmedlemmer vælges ved et demokratisk valg og sidder i fire år ad gangen. Næste menighedsrådsvalg finder sted i 2020.


*) Ved behandling af emner belagt med tavshedspligt, f.eks. personfølsomme spørgsmål, bliver evt. gæster bedt om at forlade mødet.