For alle babyer under 12 måneder og deres mor, far eller bedsteforældre. Babysalmesang foregår tirsdage kl. 9.30, og deltagelse i et forløb koster 250 kr. Babysalmesangen foregår i kirken og varer ca. tre kvarter. Derefter er der kaffe/te, brød og tid til hyggeligt samvær i sognehuset.

Babysalmesangen ledes af musikpædagog Birgitte Stenhøj Andresen.

Næste opstart er tirsdag den 4. februar 2020 kl. 9.30.

For tilmelding eller nærmere information kontaktes Birgitte på mail: birgitte@musikfavn.dk