I Danmark er det af historiske grunde folkekirken, som forestår den primære personregistrering. Det betyder, at folkekirken registrerer fødsler, navngivning, navneændringer og dødsfald, og at henvendelser om det skal rettes til det lokale kirkekontor.

Derudover foretager kirkekontorerne al registrering i forbindelse med kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielse i kirken, konfirmation og begravelse, tillige med en række andre registreringer, som angår medlemmer af folkekirken, f.eks. sognebåndsløsning.

I Virklund foretages registreringerne hovedsageligt af kirkens sekretær, men altid under den såkaldt kirkebogsførende præsts ansvar. Da Virklund sogn kun har én præst ansat, er han også kirkebogsfører.

I menuen til venstre kan du vælge den information, du har brug for.

Kirkekontoret ligger i præsteboligen, hvor præsten også har kontor. Adressen er: Vesterlundvej 34B, 8600 Silkeborg.