Sommerferie

I uge 29 henvises til sognepræst i Them Andreas Hansen på telefon/mail: 30529780 / alh@km.dk. Mandag er fridag.

I uge 30 og 31 henvises til sognepræst i Bryrup-Vinding-Vrads Inge Røndal på telefon/mail: 51322412 / inra@km.dk. Mandag er fridag.

Sognepræst Jacob Joensen træffes igen i uge 32, sognepræst Charlotte Nissen i uge 34. Mandag er fridag.


Jacob Bech Joensen

Sognepræst (kirkebogsførende)

Telefon: 30 30 03 80. Mail: jbj@km.dk. Mandag er fridag.

Kontor i præsteboligen, Vesterlundvej 34B


Charlotte Rune Nissen

Sognepræst.

Telefon: 26 27 20 92. Mail: cr@km.dk. Mandag er fridag.