Vision:

"Vi vil vise, at Virklund Kirke er det åbne sted for kristendommens levende budskab".


Alle menighedsrådsmøder er offentlige, men ved drøftelse af personfølsomme sager, som sorterer under medlemmernes tavshedspligt, vil gæster blive bedt om at forlade mødet. Møderne afholdes i sognehusets mødelokale, og mødekalenderen findes under fanen "Menighedsrådsmøder" (til venstre), i aktivitetskalenderen på hjemmesidens forside og i Den Lokale Avis.


Formand

Anders Kaysen

anders-kaysen@teliamail.dk

Tlf.: 22 93 19 56

 

Næstformand

Maria Lykkebjerg Ruth

 

Kontaktpersoner

Jane Bjerregaard Lauridsen

 

Sognepræst Jacob Bech Joensen

 

Kirkeværge

Jørgen Toft Bundgaard

 

Sekretær

Charlotte Vastrup Just

 

Regnskabsansvarlig

Jens Houe Thomsen 

 

Menige medlemmer

Anne Marie Haubro Raalskov

Jens Grøn

 

Suppleanter

Jesper Saustrup Raalskov

Lars Møller Lauridsen

Anders Lykkebjerg Ruth

 

Præster

Charlotte Rune Nissen og Jacob Bech Joensen