Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

ved barnedåb og voksendåb

Alle, der bliver døbt i folkekirken, bliver automatisk medlem af den. Som medlem af folkekirken har man ret til kirkelig betjening ved sin lokale kirkens præst, gravsted på kirkens kirkegård og opstillings- og stemmeret ved menighedsrådsvalg. Den kirkelige betjening omfatter alle kirkelige handlinger og sjælesorg, dvs. samtaler med præsten.

I Virklund Kirke finder dåben som regel sted som en del af en søndagsgudstjeneste (højmesse) kl. 10.30, men den kan også afholdes i forbindelse med andre gudstjenester, f.eks. en morgengudstjeneste kl. 9.00. Det gælder både barnedåb og voksendåb.

Ønsker man at få sit barn døbt eller selv blive døbt, skal man en af sognepræsterne for at aftale et tidspunkt for dåben og en samtale forud for dåben. Ved barnedåb (børn op til 18 år) udfyldes en formular med de oplysninger, der skal bruges til dåbsattesten, og for at dåben kan registreres i kirkebogen. Find formularen her

Vær opmærksom på, at:

  • … når et barn bliver døbt inden for 6 måneder efter sin fødsel, kan navngivning af barnet ske ved dåb, men dåb er ikke en forudsætning for navngivning. Navngivning kan foretages digitalt på www.borger.dk (kræver NemID).
  • … alle faddere skal være døbt med en kristen dåb. Hvis forældrene bliver indskrevet som faddere, skal der yderligere være mindst to faddere. Den, der bærer barnet, bliver indskrevet som fadder, også hvis det er den ene forælder.

Ved voksendåb 

Voksendåb kalder man det, når der er tale om dåb af personer, som kan svare for sig selv, dvs. større børn og voksne. Ved voksendåb bedes man sende følgernde oplysninger til Virklund kirkekontor:

  • Sit fulde navn og fødselsdato (ikke CPR-nr.)
  • Sine adresse- og kontaktoplysninger (mail + tlf.)
  • Navne og adresser på min. 2, max. 5 vidner. NB:fødselsdatoer/CPR-nr. skal ikke angives.

I tilfælde af spørgsmål kan I kontakte præsten eller kordegnen.