For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmandforberedelse ved præsten. Hvis man er i tvivl, om man vil konfirmeres, er man velkommen til at følge konfirmationsforberedelsen og senere beslutte, om man vil konfirmeres eller ej. Det gælder også, hvis man ikke er døbt. Ønsker man i det tilfælde at blive konfirmeret, skal man døbes først.

Konfirmationsforberedelsen:

Konfirmandforberedelsen begynder efter efterårsferien og forløber indtil Bededagsferien, hvor konfirmationerne finder sted. Tispunktet for konfirmandforberedelsen og antallet af lektioner er fastlagt i samarbejde med Virklund Skole.

Begyndelsestidspunktet annonceres på Aula via skolen. I den forbindelse eller kort efter bliver alle konfirmander og deres forældre også indbudt til et orienteringsmøde. Tilmeldingen til konfirmationsforberedelsen sker digitalt.

Læs mere om konfirmationsforberedelsen her.

Praktiske oplysninger vedr. konfirmationsforberedelsen:

• Hvis man er døbt i udlandet, skal man fremvise dåbsattest i forbindelse med indskrivningen.

• Konfirmationsforberedelsen finder sted torsdage fra kl. 08.00 til 09.30.

• A- og B-klassen følger konfirmationsforberedelsen sammen.

• Konfirmationsforberedelsen varetages af præsten og kirkens kirke- og kulturmedarbejder i samarbejde med organist og kirkegårdsleder.

Konfirmationen:

Konfirmationerne afholdes Bededag og dagen efter og ligger som udgangspunkt fast fra år til år:

  • 2021, den 30. april og 1. maj
  • 2022, den 13. og 14. maj
  • 2023, den 5. og 6. maj
  • 2024, den 26. og 27. april
  • 2025, den 16. og 17. maj

OBS: Der tages forbehold for ændringer. Datoer og klokkeslæt ligger kun som udgangspunkt fast, for der kan ske ændringer i skolens tilrettelæggelse, eller menighedsrådet i Virklund eller Silkeborg provsti kan træffe beslutninger, som gør, at datoer og tidspunkter ændres.

Praktiske oplysninger vedr. selve konfirmationen:

• A-klassen konfirmeres om fredagen (Bededag), og B-klassen konfirmeres om lørdagen. Der holdes to konfirmationsgudstjenester begge dage, kl. 09.30 og kl. 11.00, og hver gudstjeneste varer ca. 45 minutter.

• Der kan højst være 14 konfirmander på hvert hold. Der er reserveret en særlig plads i kirkens midtergang til hver konfirmand, og dertil er der reserveret 6 pladser pr. konfirmand ud for konfirmandens plads. Hertil kan hver konfirmand invitere yderligere 4 gæster, som må finde plads i kirken jf. først til mølle-princippet. Hver konfirmand kan altså invitere i alt 10 gæster (inkl. forældre/nærmeste familie) med i kirken.

• Fotografering og videooptagelse under gudstjenesten frabedes. Det vil være muligt at tage billeder efter gudstjenesterne, ligesom kirken hyrer en fotograf, som tager et klassebillede i pausen mellem de to gudstjenester.

Evt. praktiske oplysninger herudover bliver givet undervejs i forløbet.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte præst Jacob Joensen eller kordegnen.