Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

når man vil konfirmeres

For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmandforberedelse ved præsten. Hvis man er i tvivl, om man vil konfirmeres, er man velkommen til at følge konfirmationsforberedelsen og senere beslutte, om man vil konfirmeres eller ej. Det gælder også, hvis man ikke er døbt. Ønsker man i det tilfælde at blive konfirmeret, skal man døbes først.

Konfirmationsforberedelsen:

Konfirmationsforberedelsen ved Virklund Kirke forløber fra efteråret i 7. skoleår og indtil selve konfirmationerne, som holdes i bededagsferien året efter. Tispunktet for konfirmandforberedelsen og antallet af lektioner er fastlagt i samarbejde med Virklund Skole. Konfirmanderne 'går til præst' hver torsdag morgen fra kl. 8 til 9.30, og det foregår i kirkens lokaler, enten konfirmandstuen i sognehuset eller i selve kirken.

Begyndelsestidspunktet annonceres på Aula via skolen. I den forbindelse eller kort efter bliver alle konfirmander og deres forældre også indbudt til et orienteringsmøde. Tilmeldingen til konfirmationsforberedelsen sker digitalt.

Præst Jacob Joensen er ansvarlig for både konfirmationsforberedelsen og selve konfirmationen, men undervejs i forløbet får han assistance fra kirkens kirke- og kulturmedarbejder, Helle Frantzen.

Det nærmere program for konfirmationsforberedelsen bliver offentliggjort i forbindelse med et orienteringsmøde, som alle kommende konfirmander og deres forældre bliver inviteret til i det efterår, hvor konfirmationsforberedelsen også begynder.

Udover at konfirmationerne ligger fast i bededagsferien, afholder kirkerne i Silkeborg-området hvert år i marts en stor event for alle kommende konfirmander.

Praktiske oplysninger vedr. konfirmationsforberedelsen:

 • Hvis man er døbt i udlandet, skal man fremvise dåbsattest i forbindelse med indskrivningen.
 • Konfirmationsforberedelsen finder sted torsdage fra kl. 08.00 til 09.30.
 • A- og B-klassen følger konfirmationsforberedelsen sammen.
 • Konfirmationsforberedelsen varetages af præsten og kirkens kirke- og kulturmedarbejder i samarbejde med organist og kirkegårdsleder.

Konfirmationen:

Konfirmationerne afholdes Bededag og dagen efter og ligger som udgangspunkt fast fra år til år:

 • 2021, den 30. april og 1. maj
 • 2022, den 13. og 14. maj
 • 2023, den 5. og 6. maj
 • 2024, den 26. og 27. april
 • 2025, den 16. og 17. maj

OBS: Der tages forbehold for ændringer. Datoer og klokkeslæt ligger kun som udgangspunkt fast, for der kan ske ændringer i skolens tilrettelæggelse, eller menighedsrådet i Virklund eller Silkeborg provsti kan træffe beslutninger, som gør, at datoer og tidspunkter ændres.

Praktiske oplysninger vedr. selve konfirmationen:

 • A-klassen konfirmeres om fredagen (Bededag), og B-klassen konfirmeres om lørdagen. Der holdes to konfirmationsgudstjenester begge dage, kl. 09.30 og kl. 11.00, og hver gudstjeneste varer ca. 45 minutter.
 • Der kan højst være 14 konfirmander på hvert hold. Der er reserveret en særlig plads i kirkens midtergang til hver konfirmand, og dertil er der reserveret 6 pladser pr. konfirmand ud for konfirmandens plads. Hertil kan hver konfirmand invitere yderligere 4 gæster, som må finde plads i kirken jf. først til mølle-princippet. Hver konfirmand kan altså invitere i alt 10 gæster (inkl. forældre/nærmeste familie) med i kirken.
 • Fotografering og videooptagelse under gudstjenesten frabedes. Det vil være muligt at tage billeder efter gudstjenesterne, ligesom kirken hyrer en fotograf, som tager et klassebillede i pausen mellem de to gudstjenester.
 • Evt. praktiske oplysninger herudover bliver givet undervejs i forløbet.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte præst Jacob Joensen eller kordegnen.