For at blive konfirmeret skal du være døbt og have fulgt konfirmandforberedelse ved præsten. Hvis du er i tvivl, om du vil konfirmeres, er du velkommen til at blive indskrevet som konfirmand, følge konfirmationsforberedelsen og senere beslutte, om du vil konfirmeres eller ej. Det samme gælder, hvis du ikke er døbt. Hvis du i det tilfælde beslutter dig for at blive konfirmeret, skal du døbes først. Det sker ved en såkaldt voksendåb.

Konfirmationsforberedelsen:

Konfirmandforberedelsen begynder ca. en måned efter skolestart, dvs. i slutningen af september eller begyndelsen af oktober, og forløber indtil Bededagsferien, hvor konfirmationerne finder sted. Tispunktet for konfirmandforberedelsen og antallet af lektioner er fastlagt i samarbejde med Virklund Skole.

Begyndelsestidspunktet annonceres via skolens foreældreintra. Undervejs afbrydes forløbet af ferier jf. skolens ferier, ligesom enkelte dage kan blive aflyst, f.eks. hvis præsten får uopsættelige opgaver. I forbindelse med annonceringen af begyndelsestidspunktet bliver alle konfirmander og deres familier indbudt til et orienteringsmøde, hvor indskrivningen af konfirmanderne også finder sted. Mødet bliver afholdt en søndag i fortsættelse af en gudstjeneste, og her er menighedsrådet vært ved en let frokost.

Læs mere om konfirmationsforberedelsen her.

Praktiske oplysninger vedr. konfirmationsforberedelsen:

• Hvis du er døbt i udlandet, skal du medbringe din dåbsattest til indskrivningen.

• Konfirmationsforberedelsen finder sted torsdage fra kl. 08.00 til 09.30.

• A- og B-klassen følger konfirmationsforberedelsen sammen.

• Konfirmationsforberedelsen varetages af præsten og kirkens kirke- og kulturmedarbejder i samarbejde med organist og kirkegårdsleder.

Konfirmationen:

Konfirmationerne afholdes Bededag og dagen efter og ligger som udgangspunkt fast fra år til år:

• 2017, den 12. og 13. maj, begge dage kl. 09:30 og 11:00

• 2018, den 27. og 28. april, begge dage kl. 09:30 og 11:00

• 2019, den 17. og 18. maj, begge dage kl. 09:30 og 11:00

• 2020, den 8. og 9. maj, begge dage kl. 09:30 og 11:00

OBS: Der tages forbehold for ændringer. Datoer og klokkeslæt ligger kun som udgangspunkt fast, for der kan ske ændringer i skolens tilrettelæggelse, eller menighedsrådet i Virklund eller Silkeborg provsti kan træffe beslutninger, som gør, at datoer og tidspunkter ændres.

Praktiske oplysninger vedr. selve konfirmationen:

• A-klassen konfirmeres om fredagen (Bededag), og B-klassen konfirmeres om lørdagen. Der holdes to konfirmationsgudstjenester begge dage, kl. 09.30 og kl. 11.00, og hver gudstjeneste varer ca. 45 minutter.

• Der kan højst være 14 konfirmander på hvert ’hold’. Der bliver reserveret 6 pladser pr. konfirmand ud for konfirmandens plads i midtergangen, og herudover kan hver konfirmand invitere yderligere 6 gæster, som må finde plads i kirken jf. først til mølle-princippet.

• Fotografering og videooptagelse under gudstjenesten frabedes. Det vil være muligt at tage billeder efter gudstjenesterne, ligesom kirken hyrer en fotograf, som tager et klassebillede i pausen mellem de to gudstjenester.

Evt. praktiske oplysninger herudover bliver givet undervejs i forløbet.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte præsten eller kordegnen.